Mijn diensten

Big Bang staat voor deskundig en compleet advies op het gebied van het vervoer, de opslag en het werken met gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen

Mensen die werken met gevaarlijke stoffen moeten weten wat ze doen en wat de wet ze voorschrijft. Met deze training wordt de cursist meegenomen op het pad van herkenbaarheid. Doordat Big Bang zich van tevoren heeft verdiept in úw organisatie en branche, bevat deze training herkenbare en specifieke voorbeelden aan de hand waarvan duidelijk wordt hoe de regelgeving in elkaar zit.

ADR/RID

Deze training is gericht op internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. ADR staat voor ‘Accord Européenne Relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.’

PGS 15

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS-15) gaat over de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en is gekoppeld aan de Europese richtlijn ADR (Accord Européenne Relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), die het vervoer van gevaarlijke stoffen betreft.

 

IMDG Code

De International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) bevat alle vervoerbepalingen met betrekking tot het zeevervoer van gevaarlijke stoffen in verpakte vorm, inclusief het vervoer in tanks. De IMDG is uitgegeven door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Big Bang staat voor deskundig en compleet advies op het gebied van het vervoer, de opslag en het werken met gevaarlijke stoffen. 

Met Big Bang bent u verzekerd van een gedegen en duidelijk verhaal over onder meer ADRIMDG Code en PGS.

Big Bang legt op elk denk- en werkniveau uit hoe dat lijvige ADR-boek werkt en wat de wet- en regelgeving rond gevaarlijke stoffen voor u betekent.

Antwoorden van onze meeste gestelde vragen

Waarom Big Bang?

Veel bedrijven hebben met gevaarlijke stoffen te maken, maar geen idee onder welke wet- en regelgeving zij vallen. Er bestaat namelijk een groot misverstand over de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Het raakt niet alleen het vervoer, maar ook het laden en lossen, in ontvangst nemen en aanbieden en zelfs verpakken van gevaarlijke stoffen. 

Wat is een Big Bang Veiligheidsadviseur?

Een Veiligheidsadviseur van Big Bang is een deskundig persoon op het gebied van ADR die er naar streeft om de moeilijke en taaie regelgeving van het ADR te vertalen naar de klant. Dit houdt in dat er samen met de klant wordt gekeken naar de situatie binnen het bedrijf en dat er in klare taal wordt omschreven wat er goed is, waar verbeteringen te behalen zijn en wat er gedaan moet worden om dit voor elkaar te krijgen.

Waarom een veiligheidsadviseur?

Bedrijven die onder de wet- en regelgeving rond gevaarlijke stoffen vallen, zijn al snel verplicht een (externe) veiligheidsadviseur in huis te halen. “Ik ben nu adviseur voor vijfentwintig bedrijven en zorg ervoor dat zij aan de wettelijke eisen en richtlijnen voldoen.

Gelden deze regels ook voor het vervoeren van Lithium Ion Batterijen?

Ja, dit zijn gevaarlijke voorwerpen die onder de regels van het ADR vallen. Dus voordat deze verpakte, voorzien van kenmerking en etikettering en moet er een vervoersdocument worden opgemaakt.

Big Bang Advies

Big Bang staat voor deskundig en compleet advies op het gebied van het vervoer, de opslag en het werken met gevaarlijke stoffen. Met Big Bang bent u verzekerd van een gedegen en duidelijk verhaal over onder meer ADR, IMDG Code en PGS. Big Bang legt op elk denk- en werkniveau uit hoe dat lijvige ADR-boek werkt en wat de wet- en regelgeving rond gevaarlijke stoffen voor u betekent.

Opslag en vervoer gevaarlijke stoffen?

Of het nu gaat om een verfleverancier die zijn vervoers- en verpakkingsdocumenten niet op orde heeft, een fietsenwinkelier die steken laat vallen bij het vervoer van kapotte fietsaccu’s of een bouwmarkt waar de opslag van gevaarlijke stoffen niet volgens de regels plaatsvindt, Big Bang Training en Advies helpt ondernemers uit de brand. Die kunnen dan doen waar ze goed in zijn en hoeven zich geen zorgen te maken over gevaarlijke stoffen. Een gerust gevoel!

Moeten bedrijven die gevaarlijke stoffen ten vervoer aanbieden altijd een Veiligheidsadviseur ADR hebben aangewezen.

Nee, dat hoeft niet. Het ADR geeft landen de mogelijkheid om gebruik te maken van vrijstellingen. Nederland maakt van deze mogelijkheid gebruik. Wanneer er gevaarlijke stoffen worden veroverd (of ten vervoer worden aangeboden) onder de vrijstellingsgrenzen, hoeven de betrokken bedrijven geen Veiligheidsadviseur ADR te hebben aangewezen.

Vestigingsplaats

Big Bang Training en Advies

Neptunesplein 133, 9401CR Assen

(+31) 06 13750088

Mail ons 

Volg ons

Neem contact op.

X